06-1/284-5755 nyitnikekovi20@gmail.com
Mókus csoport

Albertné Veszelyi Ramóna (Rami néni) óvodapedagógus

Turanszky Sarolta (Saci néni) óvodapedagógus

Kiss Nikolett (Niki néni) pedagógus asszisztens

Koncz Rózsa (Rózsa néni) dajka 

Legfontosabb jelenleg számunkra hogy a tanköteles korú gyerekek a legmegfelelőbb és legsokoldalúbb fejlesztést megkapják, hogy majd zökkenő mentesen történjen meg az iskola átmenet. Gyermekközpontú és személyiségközpontú csoportunkban a gyermek szabadon fejlődhet, hisz célunk a sokoldalúan, harmonikusan és kiegyensúlyozottan fejlett személyiség kialakítása. A csoport egységét erősítve a gyermekeket saját képességeikhez mérten, személyre szabottan, differenciáltan fejlesztjük, és nagy hangsúlyt fektetünk a kreativitás gyermeki természetéből eredő szabad megnyilvánulására. A játéktevékenységük sokat fejlődött az előző évhez képest, az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten áll. A kisfiúk a legtöbb játékot az építőszőnyegre szervezik. Nagyon szeretik, a kisautókat- szeretnek autópályát építeni. A szerepjátékok közül a babakonyhában a vendéglátás, a fodrászos és az orvosi játék a kedvelt tevékenységek. A meseszőnyegen kerti mulatságokat rendeznek főként a kislányok, amibe szívesen bekapcsolódnak a fiuk is. A csoportban mindennapos a mese jelenléte így a gyerekek szívesen dramatizálják azokat, de a televízióban látott meséket vagy az otthoni élethelyzeteket is gyakran reprodukálják. A szabályjátékokat nagyon kedvelik. Társasjátékokat, logikai játékokat kirakókat részesítik előnyben. Az udvaron a mászókázás, csúszdázás mellett a homokozás a fiúknál főként az építés, a lányoknál inkább a formakészítés süteménykészítés a legkedveltebb. Az asztali játékok közül a rajzolást, vágást, ragasztást és a kártyázást szeretik legjobban.

A tevékenységi területek közül a mozgás a kedvencük, de minden foglalkozáson szívesen részt vesznek, aktívak.