06-1/284-5755 nyitnikekovi20@gmail.com
Katica csoport

Várhalmi Andrásné (Erika néni) fejlesztő pedagógus, általános vezető helyettes

Budai Erzsébet (Erzsike néni) dajka

Csehné Bak Ildikó (Ildi néni) pedagógiai aszisztens

Eleven, vidám, kedves, nyüzsgő csoport vagyunk. Gyermekeinkre jellemző az egymás iránti szeretet, tisztelet, elfogadás és nem utolsó sorban a befogadás, hiszen a csoportunkba jelenleg két autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek jár.  A környezeti nevelés fontosságát, személyiségformáló, szokásalakító szerepét tekintjük óvodai nevelésünk vezérfonalának, ezért az óvodában megvalósuló tevékenységeket erre fűzzük fel. A csoportunk nagyon fontosnak tartja a természet szeretetét, védelmét, a tiszta környezet iránti igény alakítását. Nagyon szeretjük a meséket, verseket, az ének-zene, a népdal a tánc és a mozgás naponta része az életünknek. Ezekre e tevékenységekre a gyermekeknek játék közben komplex lehetőségeket kínálunk, hogy ismereteiket, tapasztalataik útján bővíthessék.